Emeksan ailesi olarak, hizmette kalite kavramının gerekliliğini, kuruluşunun ilk yıllarında benimsemiş olan firmamız, kalite yönetim sistemlerini oluşturmuş, İSO 9001 Kalite yönetim sistemi, İSO 45001 iş sağlığı  ve güvenliği yönetim sistemi ve TSE gibi belgelere sahip olarak, vermiş olduğu hizmeti bu standartlara  uygun hale getirmiştir.

Müşteri memnuniyetini arttırmak için;

  • Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çevre bilinci, işçi sağlığı ve güvenliği ilkelerini dikkate alarak hizmet üretmek,

Hatasız hizmet gerçekleştirebilmek için;

  • Tüm personelimize planlı ve sistemli bir eğitim ve bilinçlendirme programı uygulayarak yetkinliği arttırmak,

Hizmette kaliteyi arttırmak için;

  • Teknolojide yaşanan değişimler doğrultusunda hizmet ekipmanlarımızı modernize etmek, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarını tüm birimlerimizde etkin ve verimli bir şekilde uygulayarak istikrarlı bir iyileşme ve gelişme sağlamak olmuştur.