İSO 9001, İSO(International Organization for Standardızation) :

Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi sağlamak amacıyla kurulan uluslararası yönetim standartları serisidir.

Kuruluşumuz, İSO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile, müşterilerine sunduğu hizmetlerin oluşumunu etkileyen tüm süreçleri kalite güvencesi altına alır ve bu güvencenin sürekliliğini sağlar. İSO 9001 kalite yönetim sistemimiz, OHSAŞ TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine entegre kurulmuştur.

Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemi sayesinde, yapılan iş tanımlanıp, kontrolü periyodik hale getirilerek iyileşme sağlanmaktadır. Müşterilerimize uyguladığımız anketler yardımı ile müşteri memnuniyetini ölçer ve bu doğrultuda düzeltici ve önleyici faaliyetler yaparak hizmetimizi daha kusursuz hale getirmekteyiz.

İSO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi;

Bu sistem ile kuruluş, kaza ya da olası zararlı etkenleri saptayıp, risk analizleri ile risk seviyelerini belirler ve bu sonuçlara göre önlemler alır. Böylece iş kazası olma olasılığı en az indirilir ve kuruluş, zararlı dış etkenlerden korunmaktadır. Bununla birlikte şirketimiz, iş kazası ve iş güvenliği hakkında verdiği eğitimlerle, çalışanlarını bilinçlendirmektedir ve işçilerin iş yeri hekimi tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Böylelikle, kazalara ve sağlık bozulmalarına bağlı kayıplar azalmaktadır.

Kurum olarak, çalışanlarımıza verdiğimiz değerin ve ilginin bir göstergesi olarak bu sistemi ve yükümlülükleri yerine getirmek, bizim için bir borçtur.

TSE:

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik belgesidir.

Böylelikle bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

 • İş yerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
 • Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
 • Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
 • Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
 • Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
 • Verilen hizmetin kalitesi artar,
 • Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
 • Müşteri fiyat yönünden korunur,
 • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
 • Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,
 • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlamaktadır.